maandag 20 mei 2019

Voorjaarsgemeentevergadering

Locatie: 
 Ontmoetingskerk
Tijdstip: 
 19:45

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen vanuit de kerkenraad
3. Statistieken 2018
4. Financiële jaarverslagen 2018
5. Inzicht in financieel toekomstperspectief
6. Zaalbeheer
7. Rondvraag
8. Sluiting
De kerkenraad kijkt uit naar uw aanwezigheid!

terug