Ga naar: Ga naar:
 
Rooster
 
Collecten
 
Diensten mee- of terug kijken/luisteren
 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Op zondagen: tweemaal per zondag  09:30 en 18:30 uur
1ste kerstdag, 1ste paasdag en 1ste pinksterdag  09:30 en 18:30 uur
Witte donderdag  19:30 uur
Goede vrijdag  19:30 uur
Hemelvaartsdag (alleen ’s morgens)  09:30 uur
Oudejaarsavond 19:30 uur
Nieuwjaarsmorgen  10:00 uur
Bidstond voor gewas en arbeid  19:30 uur
Dankstond voor gewas en arbeid  19:30 uur
   
 
Nevendiensten en crèche Nevendiensten en crèche

Er is kindernevendienst tijdens de morgendienst: iedere zondag voor groepen 1 t/m 8 van de basisschool. Voor baby's en kleine kinderen is er tijdens de morgendienst crèche.
Er is peuternevendienst tijdens de morgendienst bij de crèche.

Zie de mededelingen hierover in ‘Ontmoeting’ of de wekelijkse nieuwsbrief.