Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant, voorzitter, scriba's, de wijkouderlingen, een ouderling-kerkrentmeester, de diakenen en de jeugdouderlingen. De algehele leiding van het kerkenwerk in de gemeente berust bij de kerkenraad.
De kerkenraad kan onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel van zijn taak toevertrouwen aan zijn breed moderamen.
De kerkenraad kan voorts de zorg voor de opbouw van de gemeente delen met door hem in te stellen werkgroepen, die bestaan uit een of meer ambtsdragers alsmede uit een aantal andere leden van de gemeente.
Het breed moderamen wordt gevormd door het moderamen van de kerkenraad en tenminste vier andere ambtsdragers, waarbij alle ambten aanwezig zijn.
Het breed moderamen en de werkgroepen werken binnen het beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente.
Twee maal per jaar wordt er een gemeentevergadering gehouden.
De gemeente is opgedeeld in 6 wijken, met een wijkteam bestaande uit een ouderling, diaken en 3 contactpersonen. Samen met de predikant verzorgen de ouderlingen het pastorale bezoekwerk. Er worden afwisselend groothuisbezoeken en wijkochtenden gehouden.
De 2 jeugdouderlingen zijn verantwoordelijk voor het jeugdpastoraat en bezoeken jongeren boven de 18 en organiseren voor hen een huisbezoekavond.

Het dagelijkse bestuur van de kerk berust bij het breed moderamen van de kerkenraad.


Contactadres:
C.P. Damsteegt-Langerak Lekdijk 219 2957 CH Nieuw-Lekkerland
Tel. Nr.: (0184) 69 10 63
E-mail: scriba@ontmoetingskerknl.nl

terug