Werkgroep Missionaire Opdracht en Toerusting Werkgroep Missionaire Opdracht en Toerusting
Opdracht:
De Werkgroep Missionaire Opdracht en Toerusting houdt zich bezig met het toerusten van de gemeenteleden in het bouwen aan ieders persoonlijke relatie met God en met Jezus Christus en hen te begeleiden in het weer laten horen en zien van het evangelie aan anderen. 
Bovendien zal de Werkgroep zich bezig houden met het de gemeente wijzen op de verantwoordelijkheid in de eigen omgeving en op de noodzaak op Bijbels verantwoorde wijze aan te sluiten bij het moderne levensgevoel, rekening houdend met eigen tradities.

De werkgroep Missionaire Opdracht en Toerusting bestaat uit:
-    Voorzitter/coördinator
-    penningmeester
-    afgevaardigde Keerpunt
-    2 à 3 algemene leden
-    jeugdlid (18 t/m 30 jaar)

Onder deze werkgroep vallen de werkzaamheden van/voor:
-    Keerpunt
-    de bijbelgespreksgroepen
-    de Gebedsgroep
-    de groep Kerk en Israël

Taken en bevoegdheden:
•    De gemeente bewust te maken van haar verantwoordelijkheid in eigen omgeving door middel van voorlichting en toerusting van de gemeente.
•    De gemeente wijzen op de noodzaak geloofwaardig te zijn en op Bijbels verantwoorde wijze aan te sluiten bij het moderne levensgevoel, rekening houdend met eigen tradities. 
•    Het verspreiden van de Elisabethbode in onze gemeente. 
•    Het organiseren en houden van een Kerstnachtviering. 
•    Het organiseren en houden van bejaardenmiddagen. 
•    Het organiseren en houden van bijzondere acties, bijvoorbeeld op eigentijdse wijze het evangelie onder de aandacht brengen bij bezoekers van braderieën/fairs/evenementen.
•    Deelnemen aan Keerpunt. Keerpunt is een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten in Nieuw-Lekkerland. www.keerpuntnieuwlekkerland.nl
•    Ondersteuning (met onder andere materialen) van de bijbelgespreksgroepen.
•    Begeleiding van leden bij het vinden of opzetten van een bijbelgespreksgroep. Dit is in het bijzonder van belang voor, echter niet beperkt tot, nieuwe leden en leden die recent belijdenis hebben gedaan.
•    Organiseren van themabijeenkomsten ten behoeve van toerusting. Deze bijeenkomsten kunnen doelgroepgericht zijn of gemeente breed opgezet zijn, eenmalig of in een reeks over een specifiek inhoudelijk onderwerp, voor de eigen gemeente of interkerkelijk.
•    Aanbieden en organiseren (in samenwerking met) van Alpha-cursussen voor jeugd en volwassenen.
 
terug