Diaconie Diaconie

Als u bekend bent met de kerk en met de wijze waarop deze wordt aangestuurd, dan weet u wellicht dat de kerk een kerkenraad heeft bestaande uit de predikant, ouderlingen en diakenen. Ieder van hen heeft een taak in de gemeente. Graag lichten wij het ambt van diaken en de taken van de diaconie aan u toe.
Diaconaat is één van de wezenlijke aspecten van het kerk-zijn. Jezus riep om God lief te hebben boven alles – en de naaste als jezelf. Diaconaat is daarmee niet zomaar een kwestie van liefdadigheid, maar het is een opdracht die vanuit de Bijbel tot ons komt.

Ambt van diakenen
De diakenen zijn ambtelijk vertegenwoordigd in de kerkdiensten. Zij dragen zorg voor het inzamelen en besteden van de liefdegaven. Daarnaast hebben zij dienst aan de Tafel van de Heer (avondmaal).
Waar mogelijk verlenen de diakenen bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat nodig hebben. U kunt hierbij denken aan praktische zaken als vervoer naar de kerk of het ziekenhuis, huishoudelijke ondersteuning bij (langdurige) ziekte of ouderdom etc. Ook kan de diaken bijstaan bij individuele financiële hulpverlening.
Ook vertegenwoordigen de diakenen de kerk in de dienstverlening naar buiten toe, zoals vluchtelingenwerk en maatschappelijke ondersteuning. Vier keer per jaar verzorgt een team uit onze gemeente de wekelijkse diensten in Zorgcentrum de Alblashof te Alblasserdam.


Diaconaat als roeping van ieder gemeentelid
De diaconale roeping gaat echter niet alleen de diaconie aan, maar ook de gemeenteleden van onze kerk en de gehele christelijke gemeente. Ieder die zich volgeling van Jezus Christus noemt, is geroepen tot dienst aan God en tot dienst aan de naaste. Van iedere christen mag dus verwacht worden dat hij zich inzet om de naaste in nood te helpen. Dat betekent vervolgens ook dat iedere christen die zich in moeilijkheden bevindt, in alle vrijmoedigheid een beroep mag doen op zijn of haar medechristenen. Hij hoeft zich daarvoor niet te schamen en mag er op rekenen niet beschaamd te worden.
Iedere christen die zich in moeilijkheden bevindt, mag in alle vrijmoedigheid een beroep doen op zijn of haar medechristenen. We leven namelijk allemaal van Gods genade!!

Sociaal netwerk
Om deze diaconale roeping invulling te geven hebben we binnen onze kerk een sociaal netwerk opgezet. Voor dit sociaal netwerk zijn vrijwilligers bereid gevonden om hulp te verlenen voor bijvoorbeeld de volgende (zorg)taken:

  • vervoer naar ziekenhuis/arts/therapeut;
  • licht huishoudelijk werk;
  • boodschappen doen;
  • kleine karweitjes in en om het huis;
  • tuinwerkzaamheden;
  • bezoekjes brengen bij eenzaamheid.

 
Mogelijk bent u bekend met de L & N Smit’s Stichting welke actief is bij de ondersteuning van inwoners in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk om de zelfredzaamheid te behouden en/of te vergroten. Wellicht heeft u in het verleden reeds een beroep gedaan op deze stichting voor een (zorg)taak als gevolg van ziekte of ouderdom. Diverse gemeenteleden uit onze kerk zijn ook als vrijwilliger betrokken bij deze stichting. Het sociaal netwerk met vrijwilligers uit onze kerk is naast dat van de L & N Smit’s Stichting opgezet.

Indien u zelf hulp nodig heeft bij een (zorg)taak, dan kunt u een beroep doen op het sociaal netwerk met vrijwilligers uit onze kerk. U kunt er ook voor kiezen een aanvraag in te dienen bij de L & N Smit’s Stichting.

Als u gebruik wilt maken van de hulp van vrijwilligers uit het sociaal netwerk van de kerk, dan kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of wijkouderling. De wijkdiaken zal dan een gemeentelid uit het sociaal netwerk benaderen voor het uitvoeren van de door u aangevraagde (zorg)taak. De inzet van vrijwilligers uit het sociaal netwerk is een vorm van noodhulp en is in principe niet structureel.

Bent u zelf nog in goede gezondheid, dan kunt u zich natuurlijk ook nog aanmelden als vrijwilliger voor het sociaal netwerk. Dit kunt u melden bij één van de diakenen.


Vrijwilligerswerk in Nieuw-Lekkerland
Vanuit de gemeente Molenwaard is er een samenwerking met diverse welzijnsorganisaties. De gemeente heeft een coördinerende rol bij de inzet van vrijwilligers voor verschillende taken en beheer een internsite waarop regelmatig oproepen zijn van diverse organisaties uit de gemeente Molenwaard. U kunt bijvoorbeeld denken aan een oproep voor een vrijwilliger voor bij dagbesteding van ouderen, een chauffeur voor de buurtbus of een vrijwilliger om met een oudere in de rolstoel te gaan wandelen. Indien u geïnteresseerd bent verwijzen wij u graag naar de site: www.vrijwilligerswerkmolenwaard.nl.

Contact
E-mail: diaconie@ontmoetingskerknl.nl

terug