maandag 21 november 2022

Najaarsgemeentevergadering

Datum: 
 maandag 21 november 2022
Tijdstip: 
 19:45
Locatie: 
 Ontmoetingskerk


Op maandag 21 november hopen wij de najaarsgemeentevergadering te houden. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De aanvang is om 19:45 uur. Vanaf 19:30 uur bent u welkom en staat de koffie/thee klaar. De agenda voor deze avond is als volgt:
• Opening
• Presentatie begroting 2023 door College van Kerkrentmeesters
• Mededelingen vanuit de kerkenraad
• Stand van zaken met betrekking tot Kerkenraad Anders
• Pauze
• “Samen Jong”, presentatie door de jeugdouderlingen
• Rondvraag
• Sluiting

terug