maandag 2 december 2019

Inleveren kopij „Ontmoeting”

Datum: 
 maandag 2 december 2019

Kopij voor plaatsing in de maand december kan t/m maandag 2 december worden ingeleverd bij familie C.L. de Zwart, Mercuriusstraat 9 of worden verzonden naar E-mail adres: jenbdezwart@kpnmail.nl
„Ontmoeting” 21e jaargang nr. 4 loopt t/m 19 januari 2020.
 

terug