Werkgroep Eredienst Werkgroep Eredienst
Opdracht:
De Werkgroep Eredienst houdt zich bezig met de vorm en inhoud van de erediensten en brengt al of niet gevraagd, advies uit aan de kerkenraad. De werkgroep doet dit onder andere door ondersteuning te geven in het voorbereiden van de liturgie voor de kerkdiensten en het bestuderen van de liturgie in het algemeen, tot eer en lof van onze God. 

De werkgroep Eredienst bestaat uit:
-    Voorzitter/coördinator 
-    predikant
-    contactpersoon kerkenraad
-    vertegenwoordiger organisten
-    vertegenwoordiger beamer/presentatie
-    Notulist

Onder deze werkgroep vallen de werkzaamheden van/voor:
-    de liturgie van de erediensten
-    de organisten
-    de preeklezers *
-    de preekvoorziening *
-    het Beamerteam
-    Kerkdienst gemist 
-    Kerktelefoon
-    de diensten Alblashof *

Taken en bevoegdheden:
•    Ondersteuning geven in het voorbereiden van liturgie voor de kerkdiensten, tot eer en lof van onze God.
•    Bestuderen van de liturgie in het algemeen.
•    Advisering van de kerkenraad met betrekking tot de besluitvorming van de kerkenraad ten aanzien van ontwikkelingen m.b.t. liturgie bv
•    Begeleiding van de invoering van liturgische veranderingen en communicatie daarover naar de gemeente (via de Werkgroep Communicatie).
•    Het verzorgen van diensten in de Stille Week, met Pasen, Pinksteren, Eeuwigheidzondag en Kerst.
•    Het in overleg met de predikant organiseren van zangdiensten.
•    Overleg met gastpredikanten t.b.v. hierboven genoemde diensten.
•    Het aanzoeken van koren en/of muzikanten bij deze diensten.
•    Controleren van de “orde van dienst”.**
•    Het verzorgen van de Paaskaars en de benodigde Doopkaarsen.
•    Beamerverantwoordelijkheid voor het gebruik in de kerkdiensten.
•    Samenroepen van organistenoverleg.
•    Maken organistenrooster
•    Het activeren van een werkgroepen commissie t.b.v. de startzondag en het kinderkerstfeest.
•    Het opstellen van protocollen t.b.v. de Erediensten

*   zelfstandig functionerende onderdelen van de werkgroep Eredienst.
** met uitzondering van diensten die geleid worden door de eigen predikant bijzondere diensten (bijvoorbeeld accent- en jeugddiensten).
 
terug