Collecten zondag 5 november Collecten zondag 5 november
Bestemming: Rekeningnummers:
1. Kerk NL30 RABO 0361 7017 48
2. Bestemmingscollecte zending: zendingswerk in Papua New Guinea NL09 RABO 0361 7159 00
terug