Collecten zondag 30 juni Collecten zondag 30 juni
Bestemming: Rekeningnummers:
1. Kerk NL30 RABO 0361 7017 48
2. Bestemmingscollecte diaconie: Op weg met de ander NL41 RABO 0361 7021 32
terug