Collecten zondag 2 juli Collecten zondag 2 juli
Bestemming: Rekeningnummers:
1. Kerk NL30 RABO 0361 7017 48
2. Bestemmingscollecte diaconie: Voor elkaar vakantieweken NL41 RABO 0361 7021 32
terug