Collecten zondag 28 mei Collecten zondag 28 mei
Bestemming: Rekeningnummers:
1. Kerk NL30 RABO 0361 7017 48
2. Pinksterzendingscollecte voor Kerk in Actie, Egypte NL09 RABO 0361 7159 00
terug