Collecten zondag 21 januari Collecten zondag 21 januari
Bestemming: Rekeningnummers:
1. Kerk NL30 RABO 0361 7017 48
2. Bestemmingscollecte zending: Operatie Mobilisatie NL09 RABO 0361 7159 00
terug