Collecten zondag 17 maart Collecten zondag 17 maart
Bestemming: Rekeningnummers:
1. Kerk NL30 RABO 0361 7017 48
2. Bestemmingscollecte evangelisatie: Keerpunt NL25 RABO 0361 7112 47
terug