Collecten zondag 12 mei Collecten zondag 12 mei
Bestemming: Rekeningnummers:
1. Kerk NL30 RABO 0361 7017 48
2. Bestemmingscollecte diaconie: Vereniging ter Bescherming
van het Ongeboren Kind
NL41 RABO 0361 7021 32
terug