Collecten zondag 11 februari Collecten zondag 11 februari
Bestemming: Rekeningnummers:
1. Kerk NL30 RABO 0361 7017 48
2. Binnenlands diaconaat: Omzien naar gevangenen NL41 RABO 0361 7021 32
terug