Collecten maandag 25 december Collecten maandag 25 december
Bestemming: Rekeningnummers:
1. Kerk NL30 RABO 0361 7017 48
2. Kinderen in de knel NL41 RABO 0361 7021 32
terug