Collecten maandag 14 januari Collecten maandag 14 januari
Bestemming: Rekeningnummers:
1. Kerk NL30 RABO 0361 7017 48
2. Bestemmingscollecte diaconie: Stichting Mensenkinderen NL41 RABO 0361 7021 32
terug