Collecten zondag 22 januari Collecten zondag 22 januari
Bestemming: Rekeningnummers:
1. Kerk NL30 RABO 0361 7017 48
2. Bestemmingscollecte diaconie: St. Vrienden van de Haven NL41 RABO 0361 7021 32
terug