maandag 6 mei 2019

Inleveren kopij „Ontmoeting”

Datum: 
 maandag 6 mei 2019

Kopij voor plaatsing in de maand april kan t/m maandag 6 mei worden ingeleverd bij familie C.L. de Zwart, Mercuriusstraat 9 of worden verzonden naar E-mail adres: jenbdezwart@kpnmail.nl
„Ontmoeting” 20e jaargang nr. 9 loopt t/m 16 juni. 
 

terug