woensdag 29 maart 2023

Moderamenvergadering

Locatie: 
 Hoogaarslaan 16
Tijdstip: 
 20:00

Op D.V. woensdag 29 maart vergadert het moderamen ter voorbereiding van de kerkenraadsvergadering van 13 april. 

terug