Kinderclubs Kinderclubs

'Benjamin'
voor wie: jongens en meisjes van groep 3 en 4 van de basisschool
tijd: 15:30 tot 16:30 uur
wanneer: donderdagmiddag, iedere week
waar: in een zaal achter de kerk

'Joachim'
voor wie: jongens en meisjes van groep 5 en 6 van de basisschool
tijd: 18:30 tot 19:30 uur
wanneer: donderdagavond, iedere week
waar: in een zaal achter de kerk

'Mattanja'
voor wie: jongens en meisjes van groep 7 en 8 van de basisschool
tijd: 18:30 tot 19:30 uur
wanneer: donderdagavond, iedere week
waar: in een zaal achter de kerk

 
JOACHIM - januari 2020 JOACHIM - januari 2020

Het clubseizoen is al weer halverwege, dus tijd voor een berichtje van onze kant. De groep is nog steeds niet erg groot, maar het is wel een leuk groepje. Na verhalen over Elia/Elisa, Job en Abraham zijn we nu bij Simson aangekomen. Tussendoor hebben we Sinterklaas op bezoek gehad. Niet letterlijk, maar de surprises en gedichten gaven wel die indruk! Nu de wintertijd is aangebroken is het (als je de lampen uitzet) donker in de kerkzalen. Dat betekent zo af en toe dat het tijd is voor Nachtwacht. De crèchezaal verandert tijdens dat spel in een soort doolhof met tafels en stoelen die door de zaal heen opgesteld staan. In het donker moet je dan best voorzichtig lopen als je naar iemand op zoek moet. 
Maar (gelukkig) doen we dit spel niet elke clubavond, we hebben ook het spel Ezelen nog een keer gespeeld en enkele andere spellen. Graag nodigen we jullie (als lezer van dit stukje en ook de niet lezers uit) om een clubavond van ons bij te wonen. Op donderdagavond half 7 houden wij “Open club”.
 
Groetjes van Jonathan en Peter Janse
 
BENJAMIN - november 2019 BENJAMIN - november 2019
De eerste keer club na de herfstvakantie zijn we met 4 jongens en 3 meiden gestart. Zelfs kregen we nog hulp erbij van een grote broer van één van de jongens! Er lag een heel grote kaart van de wereld op de tafel. Dat bracht meteen de stemming er goed in! Zeeën en landen waren duidelijk te herkennen, ook bergen en woestijnen, de noord-/zuidpool. Wie heeft dat allemaal gemaakt? De mens kan veel dingen maken, maar zo mooi en groots als de wereld is met daarop de planten, dieren en mensen dat alleen kan de Here God! God is Schepper. Elke keer ontdekken we zo een ander aspect van God. In de crècheruimte komt een slinger te hangen met op de vlaggetjes geschreven wie God is.
We hebben allemaal ook een nieuw boekje gekregen, daarin plakken we elke keer iets wat met het Bijbelverhaal te maken heeft.
En als laatste hebben we het traditionele spel krantenmep gedaan.
We hebben er zin in!

Groeten, juffen Nellie en Aliêke
 
JOACHIM - oktober 2019 JOACHIM - oktober 2019
Ook wij zijn dit seizoen weer begonnen. Het groepje is op dit moment nog klein en we hopen dat er nog wat kinderen bij zullen komen. De eerste clubavond hebben we eerst wat algemene punten over de club toegelicht. Om dit niet een saaie monoloog te laten zijn, hebben we steeds een dobbelsteen laten bepalen hoe een punt verteld zou gaan worden (overdreven enthousiast, via gebarentaal, in het Japans, middels buikspreken, bedroefd). Daarna hebben we conform traditie krantenmep gedaan om elkaars namen uit het hoofd te leren en ge-ezelt. De volgende clubavonden zijn we met Bijbelverhalen rond Elia en Elisa aan de gang gegaan.
Het tweede deel van deze avonden hebben we ingevuld met spelletjes. O.a. vliegtuigjes gevouwen om hier vervolgens een competitie mee te houden en een heuse pot trefbal in de Ontmoetingsruimte. We hopen maar dat de kerkenraadsleden die tijdens de fanatieke pot trefbal binnen kwamen lopen zich niet bedreigd hebben gevoeld…
Groetjes van Jonathan en Peter Janse
 
BENJAMIN - april 2019 BENJAMIN - april 2019
Ons seizoen is al weer voorbij, helaas.
Het was een reuze gezellig seizoen met soms maar twee kinderen maar soms ook wel zes kinderen. Met de ouders- en belangstellenden-middag waren we met veel meer, het was gezellig druk.
De verhalen van Abraham tot Jozef waren klaar, daarna hebben we nog enkele gelijkenissen met de kinderen behandeld en het paasverhaal. Vaak zongen we nog een lied dat bij het verhaal paste of maakten we nog een kleine knutsel voor in ons boekje.

Soms deden we spelletjes met ballonnen, rietjes en een stuk touw, wie zijn ballon gaat verder of luikje zes met snoepjes. Maar knutselen vonden we ook allemaal heel leuk, als laatste hebben we een uil geweven. Die zagen er heel mooi uit, allemaal verschillende kleuren.
Volgend clubseizoen hopen we weer gezellig verder te gaan met mooie Bijbelverhalen en spelletjes en knutselen.

 
 
JOACHIM - april 2019 JOACHIM - april 2019
Met nog 2 clubavonden te gaan een laatste stukje over onze club voor dit seizoen. De laatste weken hebben verschillende verhalen over Saul en David de revue gepasseerd en hebben we het over de evolutietheorie gehad. Bij het laatste onderwerp hebben we uitgelegd dat evolutie voor een gedeelte bestaat; bepaalde ontwikkelingen zijn er en kan je soms waarnemen. Zaken als een vermeende oerknal en het ontkennen van de scheppende macht van onze God is een ander verhaal. Dit gaat over een theorie die nog vol zitten met losse eindjes.
Het tweede halfuur hebben we eindelijk weer eens een knutselwerkje gedaan; we hebben zelfs Minions gemaakt! Wel jammer dat er geen gele verf aanwezig was… dat werden dus paarse Minions. Verder hebben we ook weer wat spelletjes gedaan, inclusief een zoektocht naar paperclips, buiten op het schoolplein, met daarbij de opdracht hier een zo lang mogelijke ketting mee te maken. Op 4 april gaan (voor de lezer gingen) we op bezoek bij John Ros. John zal ons wat vertellen – en laten zien – wat het inhoudt om blind te zijn. Donderdag 11 april hebben we, samen met club Matthanja, onze gezamenlijke afsluiting van het clubseizoen. Het seizoen is nog niet begonnen….. of het zit er al weer op! 
Vriendelijke groet, Peter (en Jonathan) Janse
 
MATTANJA - maart 2019 MATTANJA - maart 2019
Wij hebben het nog steeds naar ons zin. We zijn met 16 (soms wel 17) kinderen. Afgelopen periode hebben we weer een hoop dingen gedaan. Tijdens het serieuze gedeelte van de club praten we nu over het thema “God geeft Vrede”.
Hierbij hebben we het over onderwerpen als oorlog, ruzie, vergeving, discriminatie, pesten, geweldloos verzet. Best moeilijke onderwerpen! Meestal gaat dit aan de hand van een Bijbelverhaal of een waargebeurd verhaal. Heel indrukwekkend was het verhaal van een oud-IRA strijder. Aan de hand daarvan praten we met de kinderen over de verhalen en de achterliggende gedachten. Bij vergeving kwamen we er met elkaar achter dat vergeven best moeilijk is, maar dat het toch wel moet. Want we bidden ook: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Best iets om over na te denken.
Tijdens het tweede half uur doen we regelmatig spellen. Zoals nachtwacht, weerwolven, pictionary. Of we knutselen. Ons laatste project was een paddenstoel van terracotta-potjes. Tijdens de ouderavond op Valentijnsdag hebben we een levend ganzenbord gedaan met de kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes. We waren met 36 mensen, dus dat werd een drukte van belang. Maar wat een hoop creativiteit kwam er toen boven! Foto’s van verliefde mensen, harten gevormd door mensen, prachtige liefdesgedichten en mooie lippenstiftkusjes! 
U begrijpt wij vervelen ons niet!

Arie Andeweg en Baukje van Ek
 
Kinderclub Benjamin - februari 2019 Kinderclub Benjamin - februari 2019
Nieuws van club Benjamin
Onze club is voor kinderen van groep 3 en 4. We komen vanaf de herfstvakantie tot Pasen elke donderdagmiddag een uurtje in de kerk. Ons groepje varieert van klein(6) tot erg klein(2). Toch is het enthousiasme er niet minder om. Er worden ook vriendinnetjes meegenomen en dat is erg gezellig. Door die goede sfeer is het ook fijn dat je vertrouwd met elkaar bent. Zo kunnen we ook vertellen wat ons bezig houdt.
We zijn begonnen met de verhalen van Abraham tot Jozef. Daar praten we dan over(over jaloers zijn bv.), of doen er een spelletje bij, zoals “woordmemory” met tegenstellingen uit het verhaal van de reis van Jozefs broers naar de onderkoning(Jozef). Ook maakten we een tekening van ons gezin(dit ging over het meehelpen thuis) en dat plakken we in ons boekje. We zingen een lied wat erbij past, bidden en danken met elkaar! 
Daarna maken we iets leuks, dit keer zijn we bezig met een vis te maken van play mais of we doen spelletjes. Ben je nieuwsgierig, kom gerust een keer kijken.
Groeten, van Nellie en Aliêke
 
Jeugdclub Joachim - februari 2019 Jeugdclub Joachim - februari 2019
Het seizoen vliegt voorbij, hierbij nog even een korte update. De club is qua opkomst ondertussen weer een stukje verder gegroeid en de onrust is (gelukkig) wat afgenomen. Na vertellingen over Nehemia zijn we nu aanbeland bij Samuël, Saul en David. Over deze personen is ook weer veel te vertellen. Het tweede deel van het clubuur hebben we vooral weer spelletjes gedaan. Denk hierbij aan ‘Wie ben ik’ (variërend van Sinterklaas tot Jonathan Janse en van Trump tot dominee Wisman), het “geweldige” spel ‘Nachtwacht’, maar bijvoorbeeld ook aan ‘Weerwolven”. In maart of april willen we met de club een keer langsgaan bij John Ros. John zal ons wat vertellen - en laten zien - wat het inhoudt om blind te zijn. Van eerdere jaren weet ik dat dit bezoek voor de kinderen heel indrukwekkend kan zijn; stel je maar eens voor dat je met je ogen dicht wat vast moet solderen..
Vriendelijke groet, Peter Janse
 
JEUGDCLUB JOACHIM - december 2018 JEUGDCLUB JOACHIM - december 2018
Vanaf deze kant een korte update over “onze” club Joachim waar Jonathan en ik leiding zijn. Dit seizoen ligt het aantal clubkinderen een stukje lager dan vorig seizoen, maar inmiddels zijn het er toch nog 9 geworden. Of het door het veranderende klimaat komt of door onze pedagogische gaven laten we in het midden, maar er lijkt dit seizoen vaker storm op komst te zijn…
Qua Bijbelvertellingen hebben we het gehad over Paulus en Gideon en op het moment zijn we aanbeland bij Nehemia. Deze 3 Bijbelse personen hebben veel meegemaakt, dus daar is best wel wat over te vertellen. En niet alleen over deze personen zelf, maar ook over de hand van God bij deze personen. Het tweede deel van de avonden hebben we een zoemschijf (wat dit is: zie tekening) gemaakt en hebben we verschillende spelletjes gedaan. Natuurlijk een paar keer het “onvolprezen” Nachtwacht, vliegtuigjesvouwen en daarmee vervolgens punten gooien, krantenmep, “kapitein op het schip”, zeskamp en spelletjes die te ingewikkeld zijn om te omschrijven. We hebben ook 1x samen met club Matthanja club gehouden, waarbij we nog even Rwandese bezoekers hebben gehad. Een dag na 5 december vier(d)en we Sinterklaas op de club. Op het moment van schrijven is het nog maar 3 december, dus vol verwachting klopt ons hart.. Buiten het soms stormachtige op de club is het nog steeds mooi om het clubwerk te (mogen) doen. Stel dat je je afvraagt of het wat voor jou zou zijn om ook club te geven, spreek mij er gerust over aan, ik wissel hier graag met jou van gedachten over (en voor volgend seizoen zoeken we nog wat nieuwe clubleiding).

Vriendelijke groet, Peter Janse