Collecten zondag 11 september Collecten zondag 11 september
Bestemming: Rekeningnummers:
1. Kerk NL30 RABO 0361 7017 48
2. Diaconie regulier NL41 RABO 0361 7021 32
- Avondmaalscollecte voor het Diaconaal Aandachtscentrum Dordrecht NL41 RABO 0361 7021 32
terug