BENJAMIN - november 2019 BENJAMIN - november 2019
De eerste keer club na de herfstvakantie zijn we met 4 jongens en 3 meiden gestart. Zelfs kregen we nog hulp erbij van een grote broer van één van de jongens! Er lag een heel grote kaart van de wereld op de tafel. Dat bracht meteen de stemming er goed in! Zeeën en landen waren duidelijk te herkennen, ook bergen en woestijnen, de noord-/zuidpool. Wie heeft dat allemaal gemaakt? De mens kan veel dingen maken, maar zo mooi en groots als de wereld is met daarop de planten, dieren en mensen dat alleen kan de Here God! God is Schepper. Elke keer ontdekken we zo een ander aspect van God. In de crècheruimte komt een slinger te hangen met op de vlaggetjes geschreven wie God is.
We hebben allemaal ook een nieuw boekje gekregen, daarin plakken we elke keer iets wat met het Bijbelverhaal te maken heeft.
En als laatste hebben we het traditionele spel krantenmep gedaan.
We hebben er zin in!

Groeten, juffen Nellie en Aliêke
terug