Accentdienst zondag 4 juni, aanvang 09:30 uur Accentdienst zondag 4 juni, aanvang 09:30 uur
De Heilige Geest laat ons het ervaren. Het is goed: “Uw genade is ons genoeg”. Maar toch, al lezende in de Bijbel komen er woorden tot ons die zeggen: Pas op! Doe dit niet, doe dat niet, opdat het niet verkeerd met je afloopt. Wat nu? Toch geen genade? Maar ……… Hoe zit het eigenlijk? Samen met dominee Wisman gaan we er van lezen in de Bijbel en over nadenken. Komt u ook?
 
terug